Waarschuwingsbericht

Log eerst in op de site om een denkspoor te kunnen opslaan.

Nationale Onderwijsweek

Gemaakt tijdens het openingssymposium van de Nationale Onderwijsweek.

 

Workshop 7: Waarden onder WoordenEthiek mindmappen voor teams en leerlingenDoor: Peter Bootsma, voorzitter van schoolbestuur KOC in Groningen en coördinator van de vereniging Noorden Duurzaam

In een wereld die tegen grenzen aanloopt wordt maatschappelijk verantwoord zijn en doen steeds belangrijker. Dat raakt alle aspecten van het maatschappelijk verkeer: burgerschap, zorg, consumeren, ondernemen, regeren. En het vraagt om waardengebaseerd onderwijs. Werken met waarden in het onderwijs is in de eerste plaats een taalkwestie. Kunnen we beter benoemen welke waarden we hoog willen houden dan landen ze beter en worden ze eerder praktijk. Woorden voor waarden zijn een onmisbaar begin. Geen woorden maar daden is vragen om misverstanden en onbegrip.

Iedereen heeft een vocabulaire voor waarden nodig, maar dat is niet genoeg. Een waardewoord op zich roept immers geen emotie op en geeft geen proportiegevoel. Een label alleen geeft ook geen antwoord op de vraag wat je moet doen. In de workshop verkennen we dit onderwerp. Hoe breng je niet alleen waarden onder woorden, maar ook de inspiratie daartoe en de praktische uitwerking daarvan. Hoe breng je dat allemaal zo in beeld dat het op het netvlies blijft hangen? Hoe maak je de taal en de werkwijze zo laagdrempelig dat groep 7 en 8 er wat aan hebben? Hoe maak je de methode zo compact dat hij gemakkelijk integreert in het curriculum en in de schoolorganisatie?

Als leidraad gebruiken we Denkspoor, een mindmapmethode die ontwikkeld is in het primair onderwijs in de stad Groningen.