Waarschuwingsbericht

Log eerst in op de site om een denkspoor te kunnen opslaan.

Cultuurkaart financiële sector

Circa 100 jonge mensen in de financiële sector hebben begin 2014 gepraat over cultuurveranderingen in hun wereld. Uit drie bijeenkomsten is een 'Cultuurkaart financiële sector' voortgekomen. In dit denkspoor een analyse daarvan: welke bronnen, waarden, houden en oefeningen zijn erin te vinden? Dit denkspoor is samengesteld door de jongeren van de PUCA-groep van de Salvator-Mariaparochie aan de hand van een artikel uit De Volkskrant van 8 mei 2014. Het denkspoor is niet bedoeld om compleet te zijn, het is alleen een weergave van de groepsoefening met het artikel. Wat zien we: in de cultuurkaart worden waarden genoemd maar die kun je ook als houdingen in een denkspoor plaatsen. Als waarden komen dan in beeld: familie, klanten, samenleving, wereld. Die zitten wat verstopt in de tekst van het artikel. Het denkspoor wordt er wat eenvoudiger van: twee groepen van houdingen (integer en betrokken) en twee oefeningen (elkaar aanspreken en luisteren). Wat verder opvalt is dat een expliciete bronnenverwijzing ontbreekt. Er is een verwijzing naar de opstellers en naar Gerrit Zalm, maar beiden zijn alleen in beeld als aandragers van uitgangspunten, er is geen voorbeeldverhaal.