Waarschuwingsbericht

Log eerst in op de site om een denkspoor te kunnen opslaan.

Allerzielen Eigen Stijl Bisschop Bekkersschool Groningen

Cultuurcoƶrdinator Mirjam Pepplinkhuizen en identiteitsbegeleider Tom Knippers hebben op 23 mei een inventarisatie gemaakt van bronnen, waarden, houdingen en oefeningen die bij de Allerzielenvieringen van de Bisschop Bekkersschool een rol hebben. Dat heeft voor ieder van de vier 'zones' meer opgeleverd dan in de huidige versie van Denkspoor genoteerd kan worden. Dit denkspoor is dus niet compleet, maar laat wel zien dat bij de Allerzielenviering een pakket van waarden gevoed wordt uit een rijke bronnenwereld, dat het bij houdingen gaat over samenwerking om de viering voor te bereiden, openstaan voor emoties en religieus gevoel, en voor steun geven aan elkaar. Bij oefeningen is een klein deel van de herdenkingsplaatsen van de viering genoemd. Bij ieder van de sporen kan de verbinding benoemd worden, maar ook dit is slechts een greep, er zijn nog vele andere lijnen denkbaar. De functie van deze samenvatting is daarom niet een sluitend en definitief beeld te schetsen, maar meer een uitnodiging voor verder gesprek over, in dit geval, Allerzielen.